Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Amerikan Bağımsızlık Savaşı Konusu 180 Defa Okundu. Tarihinde Yayınlandı. Bu Konu ile Alakalı Yorumlarınızı Bekliyoruz.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı diğer adıyla Amerikan Devrim Savaşı ; Büyük Britanya ve Kuzey Amerika’daki 13 İngiliz sömürgesi arasında yaşanan çetin bir savaştır. Savaş, 1775-1783 yılları arasında Kuzey Amerika’da gerçekleşmiştir. George Washington tarafından yönetilen ve Fransa’nın ve diğer güçlerinde yardım ettiği Kıta Avrupası Ordusu (kolonilerin ordusu),  İngiliz İmparatorluğu’nun ordularını bozguna uğrattı.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nın nedenleri aslında kısaca dört maddede özetlenebilir. İngiltere’nin Kuzey Amerika’da çok geniş toprakları yönetmesine karşın, bu bölgenin ve bu bölgeye yerleşmiş insanların kendine özgü şartlarına uygun ve tutarlı bir imparatorluk politikası geliştirememiş olması; önceliği kendi ekonomilerini güçlendirmek olan koloniciler ile yalnızca merkantilist ilkelere göre hareket eden İngiltere arasındaki mali rekabet, İngiliz sömürgeciliğin halkı ekonomik olarak güç durumda bırakan yüksek oranlı vergileri, sonradan bağımsızlık hareketine önderlik edecek 13 Amerikan kolonisinde Yedi Yıl Savaşları sonrasında yepyeni bir ulus ruhunun doğması ve kendilerine olan güvenlerinin artması.

Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Amerikan Bağımsızlık Savaşı

Savaş bittikten sonra, Onüç Sömürge bağımsız hale geldi, bu da İngiliz İmparatorluğu’nun artık onlardan sorumlu olmadığı anlamına geldi. Birlikte Amerika Birleşik Devletleri adında yeni bir ülkenin ilk 13 eyaleti oldu.

Savaş, Fransız ve Hint Savaşı’ndan sonra İngiliz İmparatorluğu ile Kuzey Amerika sömürgecileri arasındaki yıllarca süren sorunlar sonrasında başladı. Onüç Koloni’ndeki insanlar, Kabul Edilemez Kanunlar gibi İngiliz Hükümeti’nin eylemlerinin pek çoğundan hoşlanmadılar. İngiliz hükümeti yıllarca hangi ülkelerin sömürgelerle ticaret yapabileceğini kararlaştırdı, koloniler kendileri kararlaştırmak yerine. Birçok sömürgeci serbest ticaret istedi.

 

1765 yılında İngiliz Parlamentosu, Fransız ve Hint Savaşı için paraya ihtiyaç duydu ve Damga Yasası adlı bir kanun tasarısını kabul etti. Bu kanun, sömürgecilerin, diğer İngilizlerin yaptığı gibi, kanuni kağıtlar, gazeteler ve hatta iskambil için damga almak zorunda kaldığını belirtti. Pullardaki para Krala gitti. Koloniler bu yasaya uymadı. Koloniler, Kral’ın istediğini yapmayı reddetti. Boston Çay Partisi ve Boston Katliamı, insanlara durum hakkında daha fazla kızdılar. İngilizler, sömürgeleri kontrol altında tutmak için daha fazla asker gönderdi (Kırmızı Avlular) ve bazen savaşmak zorunda kaldılar. 1774’de İngilizler Kabul Edilemez Kanunları kabul etti.

 

Tüm sömürgeci Britanya İmparatorluğu’ndan ayrılmak istemedi. Sadıkçılar veya Tefekkürler, İngiltere’ye sadık kaldı. Görüşlerini değiştiremeyeceklerdi. Patriotlar veya Whigs, bağımsızlık istedi. Devrim Savaşı’ndan önce, Amerika’daki çoğu insan sadıkçıydı; Ancak bundan sonra çoğu insan Yurtseverlerdi.

 

Birçok sömürgeci, nasıl hissettiklerini gösteren mektuplar yazdı. Thomas Paine, Britanya’dan bağımsızlık konusunda ünlü bir broşür olan Common Sense’i yazdı. Benjamin Franklin, John Adams ve Thomas Jefferson gibi diğer sömürgeci liderler bağımsızlık istediler.

Amerikan Devrim Savaşı‘nın ilk savaşları Lexington ve Concord’du. İlk büyük savaşlardan biri 1775 yılında Bunker Tepesi Savaşıydı. Bundan sonra İngilizler Boston’u kontrol etti. O zamanlar İkinci Kıtasal Kongre, Kral George III’e (reddetti) bir Zeytin Dalı Dilekçesi gönderdi ve George Washington’un ordu komutasını seçti. 1776 başlarında, Washington’un ordusu İngilizleri Boston’tan çıkardı.

 

Birkaç ay sonra, William Howe yönetimindeki Kıta Ordusu ve İngiliz birlikleri, New York ve New Jersey Kampanyası ile savaştı. New York savaşlarında, İngilizler Almanya’dan gelen Hessian birliklerini kullanmaya başladı. Koloniciler New York’u kaybederken (İngilizler savaşın geri kalanı için tutsalar) Washington, ordusunun çoğunu elinde tutmayı başardı. Noel’de, 1776-77, Washington, Delaware Nehri’nden geçti ve Trenton’daki Hessileri ve Princeton’daki İngilizleri mağlup etti.

 

27 Ağustos 1776 Long Island savaşında İngiliz kuvvetleri George Washington ve ordularını yenilgiye uğratmış, Long Island’ın batısında sıkıştırmışlardı. Amerikan hikayesi burada bitiyordu ki, 29 Ağustos’ta bölgeye çok büyük bir sis indi ve George Washington ve kalan ordusu sisin yardımıyla gizlenerek kaçmayı başardılar. Yeniden güçlenmek için zaman buldular.

1777’de İngilizler, daha sonra Amerikan başkenti Philadelphia’ya saldırdı. İki savaş Philadelphia üzerinde savaştı: Brandywine ve Germantown. Yine, Amerikalılar önemli bir şehir kaybetti, ancak Washington ordusunun çoğunu elinde tuttu. Bu arada, Fransız Lafayette Amerikan Ordusu’na katıldı. 1778’de İngilizler Philadelphia’tan ayrıldı. 1778-1781 yılları arasında Washington ile İngilizler arasındaki savaşların çoğu kayıtsızdı (askeri açıdan önemli bir etkisi yoktu).

En önemli çarpışmalardan biri 1777’de Saratoga Savaşı’dır. Horatio Gates altındaki Amerikan askerleri, John Burgoyne başkanlığında İngiliz teslim olmak zorunda kalmıştır. Bu, Fransa ve İspanya’nın Amerikalılar’ın yanında savaşa katılmasına yol açtı. Bu güçlü ülkeler tarih boyunca genelde  ingilizlere karşı dünya çapında savaşmışlardır

1778 yılına gelindiği zaman Amerikalılar büyük bir bağımsızlık mücadelesi vermişlerdi ve birçok millete örnek olmuşlardı. Diğer taraftan şaşırtıcı bir şey daha var ki savaş esnasında İngiliz düşmanı olan sömürgeci Fransa hükümeti, Amerikan kolonilerine yardım etmiş, silah ve mühimmat yollamıştı. 1780 yılında Fransa, Amerika’ya ordu göndererek bağımsızlığa destek verdi.  Bunun ardından İngiltere Fransa’ya saldırdı. Fransa’ya saldıran İngiliz ordusu uğradığı büyük hezimet ve yenilgiyle geri çekilmek zorunda kaldı. George Washington ve Fransız birliklerinin birleşmesiyle İngiltere ordusunun bir kısmı daha yenilgiye uğratıldı. 1782 yılında güney limanları İngilizlerden arınmıştı. Sadece New York ve yakınlarında çok az sayıda İngiliz askerleri kalmıştı. 3 Eylül 1783’te imzalanan Paris Barış Antlaşmasıyla, Amerikan Birleşik Devletlerinin bağımsızlığı resmen kabul edildi.

Amerikanın bağımsızlık mücadelesine, çok değerli yazar ve düşünürler önderlik etmiştir. John Adams, Samuel Adams, Alexandre Hamilton, John Jay, John Scott, Benjamin Franklin, George Clinton, William Livingstone, Thomas Jefferson, John Dickinson, Richard Henry Lee, George Mason, Williw Jones ve John Rutledge şeklinde daha biroldukça kıymetli yazar bağlarımsızlığın öncüleri olmuşlardır. Adı geçen düşünür ve devlet adamları, meydana getirilen toplantıda düşüncelerini yayarak bağımsızlık isteklerini bir kez daha belirtmişlerdir. İngiliz düşünür olan, John Locke’un fikirleri benimsenmiştir. Locke’a ait olan; “ Devletin aslolan görevi, her insanın hakkı olan yaşam, özgürlük ve mülkiyeti korumaktır. Siyasi otorite bir tek halkın yararı için emanet olarak elde tutulur. İnsanın naturel hakları tecavüze uğradığı zaman, halkın bu hükümete başkaldırmak ve değiştirmek hakkı vardır.” hem de bu düşünceler bağlarımsızlık bildirgesinin giriş kısmına konulmuştur.

 

İngiltere’ye karşı yapılan Amerikan Bağımsızılık Savaşı sona erince George Washington çiftliğine çekildi. 1787’de Federal Anayasa hazırlandı ve 1789’da 13 eyaletten dokuzunun oylarıyla kabul edildi. Aynı yıl George Washington oybirliğiyle Birleşik Devletlerin ilk Başkanı seçildi. Jefferson, Hamilton ve Jay gibi başlıca devrim liderleri de kabineye girdiler.

Amerikan Devrimi olarak anılan Amerikan Bağımsızlık Savaşı ;  Amerika Birleşik Devletleri’nin kurulmasıyla sonlanmıştır.

Yazının Başka Dillere Çevirisi İçin