Cin Musallatı ve Kara Büyüler Hakkında Genel Bilgiler

Cin Musallatı ve Kara Büyüler Hakkında Genel Bilgiler Konusu 310 Defa Okundu. Tarihinde Yayınlandı. Bu Konu ile Alakalı Yorumlarınızı Bekliyoruz.

Cin Musallatı ve Kara Büyüler Hakkında Genel Bilgiler ; Yaşadığımız evren dışında farklı evrenlerinde bulunduğu her ne kadar net olarak ispat edilemese de varlığı farklı düşünce alanında fikir sahibi olan kişiler tarafınca kabul edilmiştir. Cin musallatı ve kara büyüler hakkında genel bilgiler farklı kişiler tarafından Kuranı Kerimde yer alan bilgiler başta olmak üzere farklı kaynaklarda yer alan bilgiler ile desteklenmeye ve ispat edilmeye çalışılmaktadır. Birçok kişi tarafından varlığı kabul edilen insani hayat dışında yer alan ve varlığı kabul edilen evrenlerden bir tanesi de cinler âlemi olarak ifade edilmektedir. Bu konudaki görüşler kuranı kerimdeki ayetler ve yine din konusunda araştırmalar yapan kişiler tarafından ispatlanmaya çalışılmaktadır. Bu konuda ifade edilen ayetler üzerine örnek vermek gerekirse Zariyat süresin 56. ayette yer alan ifade de ‘’Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.’’ Denilmektedir. Bu da insan âlemi dışında varlığı kabul edilen cinler âleminin varlığının anıtı şeklinde kabul edilebilmektedir.  Belirtilen bu ayette cinler âleminin varlığı kesin yargılar ile belirtilmiştir. Örnek olarak verilen ayette cinlerinde insanlara benzer bir nitelikte Allah’a kulluk etmek üzere yaratıldıkları açıkça belirtilmiştir. Ancak cinlerde farklı özelliklerde olabilmekte iyi cinler olduğu gibi kötü cinlerinde bulunduğu belirtilmektedir. İyi veya kötü cinler olarak ayrım yapılabileceği gibi cinler farklı şekillerde ifade edilmektedir. Örnek vermek gerekirse bu cinler şerli cinler, şeytani cinler gibi de ifade edilebilmektedir. Bu şekilde kötü cinler olarak ifade edilen cinler insanlara, hayvanlara ya da diğer canlı veya cansız varlıklara zarar verebilmektedirler.

Cin Musallatı ve Kara Büyüler Hakkında Genel Bilgiler

Cin Musallatı ve Kara Büyüler Hakkında Genel Bilgiler

Bu kişiler tarafından oldukça korkulan bir durum olarak ifade edilebilirken yaşanılan olayların ve kulaktan kulağa yayılarak anlatılan yaşanmış hikâyelerin kişilerin bu âlemin bir parçası olan cinler âlemi üzerine olan korkularını ve kaygılarını daha da perçinlemektedir. Evrende yer alan bilinen ya da bilinemeyen çok sayıda evren olduğu kabul ediliyor.  Bu konuda bilinmeyenlerin biline bilmesi adına yapılan çalışmalar âlemler arasındaki bağlantılar ya da sonuçları merak edilen konular arasında yer alırken özellikle cinler âlemi genel olarak insanlığın en çok korktuğu ve en fazla merak ettiği bir âlem olarak nitelendirilebilmektedir. Özellikle cin musallatı konusu kişilerce oldukça fazla korku uyandıran bir durumdur. Cin çağırma seansları dışında kendiliğinden gerçekleşen cin musallatı ile ilgili durumların neden ortaya çıktığı da merak edilen durumlar arasında yer almaktadır. Birçok kimse bu türden olaylar için illa ki bir nedenin gerektiği varsayımına inansa da bu gibi bir durum için ortada hiçbir neden yokken bile cinler kişilere tasallut olabilmektedirler. Kişiler suçsuz ya da hiçbir alakası olamadığında bile bu türden bir durum ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Durum böyle olunca böyle bir durum ile karşı karşıya kalmada kesin bir neden ifade edilemediği için kişilerin aklında bu gibi bir durumdan kurtulabilmek adına neler yapılabileceği sorusu oluşmaktadır. Bir insana cin musallat olması belirli bir nedene bağlanmamakla beraber böyle bir durumda çözüm yolu için kişiler öncelikle cin musallatından kurtulmak için uzman hocalardan ya da alanında uzman medyumlardan yardım almaktadırlar. Öncelikle musallat olan cinden kurtulduktan sonra farklı koruyucu önlemler alınmalıdır. Bu yöntemler ile tekrardan cinlerin musallat olmasının önüne geçilmelidir. Bu türden bir olay bir tür rahatsızlık sayılmaktadır. Böyle bir durumda karşı karşıya kalındığında bir cin ile karşılaşıldığında ilk olarak ‘’Allahuekber’’ denilmeli ve cine üflenmelidir. Böyle yapıldığında cin kısa süre içerisinde kaybolmaktadır. Bunun dışında tekinliğinden şüphe duyulan ya da herhangi bir tehlike olmamasına rağmen bir ortama girildiğinde Destur demekte oldukça önemlidir. Bu kelimenin cinler üzerinde uyarıcı bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle cinlerin bulunma ihtimalinin yüksek olduğu yerlere girerken ya da bu yerlerin yanından geçerken bu kelimenin kullanılması oldukça önemlidir. Cin musallatı ve kara büyüler hakkında genel bilgiler kişilerce merak edilen konula arasında yer almaktadır. Cinlerin varlığının kabul görmüş olması ve kişiler arasında bu durumun merak edilir yanlarının yanı sıra kişiler tarafından merak edilen bir konuda büyü konusudur. Büyüde dini anlamda varlığı tartışılan ve kabul görmesinin yanı sıra müminlere yasaklandığı bilinen bir kavramdır. Oldukça farklı sayıda ve çeşitte büyü bulunmaktadır. Büyü türlerinden en bilineni adından da anlaşılabileceği gibi kişilere kötü niyet ile yapılan büyüler olarak ifade edilebilecek olan kara büyü olarak nitelendirilebilmektedir. Büyüler kötü niyetli işiler tarafından diğer kişilere zarar verilmek amacı ile yapılması nedeni ile dinen yasaklanmış olan durumlar arasında yer almaktadır. Dinen varlığı kabul edilen ve uygulaması yasaklanan bu uygulama kişiler tarafından gizli ruhlar ve şeytanlar aracılığı ile yapılıyor olarak bilinmektedir. Bunun dışında özellikle kara büyülerin ölü ruhlar aracılığı ile de gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir. Fakat kara büyüler şeytanlaşmış kişilerin, şeytanların ve kötü yani kâfir olarak nitelendirilen cinler ile de yapılabilmektedir. Merak edilen bir konuda büyülerin ne zaman ortaya çıktıklarıdır. Özellikle kara büyü insanlığın varoluşundan bu yana bilinmekte ve ilk olarak Babil’de belirgin olarak görülmüştür. Bu işler ile uğraşan kişilere diğer insanlara kendilerini gezegenleri yönetebilen kişiler olarak tanırmış ve toplum içerisinde önemli bir yer edinmişlerdir. Ve zamanla bu kişiler büyücülük yaparak bu uygulamayı bir kazanç haline getirmişlerdir. Kötü niyetli kişilerin maddi kazanç elde etmek amacı ile yapmış oldukları büyülerden oldukça çok sayıda kişi ilk dönemlerden bu yana zarar görmüşler ve bu durum kişilerin olaylar karşısında hassaslaşmalarına ve korkmalarına neden olmuştur. Bunu fırsata çeviren büyücüler için bu durum oldukça kar sağlayan bir durum almıştır.

 

Kara büyüler öncesinde de ifade edildiği gibi kötü niyetli şeytanlaşmış kişiler tarafından kişilere zarar vermek amacı ile yapılmaktadır. Kara büyü bir büyü çeşidi olmasının yanı sıra oldukça farklı amaçlar doğrultusunda yapılabilmektedir. Yani zarar verme amacına göre farklılık gösteren ve etkisi diğer büyülere oranla daha fazla olan kara büyüler kişilere zarar verilmek istenen alana yönelik olarak farklılık gösterebilmektedir. Kişiler kötü amaç güderek diğer insanlara farklı alanlarda zarara uğratmak işlerini bozmak ya da bir şeylerin yolunda gitmesine engel olmak amacı ile iş yerinde olumsuz durumlar oluşturmak, işlerinde ya da hayatında bereketi kesmek ya da kısmetini bağlamak amacı ile farklı amaçlarda farklı şekillerde yapılabilmektedir. Kara büyülerin yapılış amacına göre yapılışları ve seçenekleri farklılık gösterdiği gibi bu farklılıklarda büyülerin yapılışında kullanılan malzemelerde farklılık göstermektedir. Kişinin dış faktörler ile ilişkisini bozmak üzerine yapılabileceği gibi kişinin direkt ruh haline ve sağlığına yönelik olarak da kara büyüler yapılmaktadır. Kişilerin aile içi huzurunu bozmaya yönelik olarak yapılan kara büyülerde bulunmaktadır. Oldukça farklı amaca yönelik olarak yapılan çok sayıda kara büyü seçeneği bulunmakta ve hala günümüzde bile kötü niyetli kişiler tarafından insanlara zarar vermek amacı ile yapılmaya devam etmektedir. Kara büyü yapımında oldukça farklı malzemeler büyülerde araç olarak kullanılabilmektedir. Ve farklı amaçlara yönelik olarak yapılacak olan büyülerin yapılışları birbirlerinden tamamıyla farklıdır.

Yazının Başka Dillere Çevirisi İçin